Гол нүүр  > Ажлын удирдамжийн маягтын загвар
 Бусадтай Хуваалцах  Хэвлэх хувилбар  И-мэйл

Бусад гүйлгээ

Ажлын удирдамжийн маягтын загвар


Ажлын удирдамж бичих нь ажилд хүн авах үйл явцын чухал алхам юм. Та болон таны ажилтан хоёрын ажлыг хуваарилахын тулд шинэ ажилтан юу хийх ёстойг оновчтой тайлбарлах ёстой. Орон тооны эсвэл хагас цагийн ажилтан авах эсэхийг шийдэхэд ажлын удирдамж тус болно. Ажлын зар тавихад бас туслах ба өргөгдөл гаргагчид ажлын талаар тодорхой ойлголт өгнө. Эцэст нь ажилтан таны тавьсан шаардлагад хүрч ажиллаж байгаа эсэхийг үнэлэхэд үүрэг гүйцэтгэнэ.

Ажлын удирдамж бичихэд тань тус болох зорилготой загвар маягтыг файл болгон хавсаргав. Мөн янз бүрийн албан тушаалтны үүргийг нарийвлан тусгасан гурван жишээг багтаав. Таны бизнесийн хэрэгцээнд нийцүүлэн маягтын загварыг өөрчилнө. Бэлэн болсон ажлын удирдамж нь ажилтны нийт ажиллах хугацаанд үнэтэй нэмэр болох ба өөр хүн ажилд авах эсвэл төстэй орон тоо бий болгох шаардлагтай эсэхийг шийдэхэд тус болно.

Уг файл нь rich text(RTF) форматтай ба Windows орчинд ажилж байгаа дийлэнх үгийн программд зохицоно. Харин хүснэгтүүдийг Word 6.0 дээр хийсэн болохоор зарим үгийн программ дээр зөв гарахгүй байж болзошгүй.


Attachments:
Ажлын байрны тодорхойлолтын маягтын загвар
 Бусадтай Хуваалцах  Хэвлэх хувилбар  И-мэйл
Үнэлгээнүүд (3) Ерөнхий  
  • Одоогоор 4.3/5 Одууд.
If you are a human, do not fill in this field.
Үнэлэхийн тулд однууд дээр дарна уу
  

 

Discussion