Гол нүүр  > Ажиллагаа  > Томилолт

Томилолт

Хавтас доторх бүх зүйлсийг дэлгэн үзэхийн тулд, [ + ] тэмдгийг дарна уу.
Хавтас доторх зүйлсийг нуухын тулд, [ - ] тэмдгийг дарна уу.