ЖДБ-ийн Монгол гарын авлага нь Монгол Улсын жижиг бизнесүүдийн өсөлт, амжилтад туслалцаа үзүүлэх програм хангамж, бизнесийн маягтууд, сургалт ба бусад олон зүйлсийг санал болгож байна.

  Энэ нь үнэгүй бөгөөд ашиглахад хялбар. Хэрэгтэй мэдээлэлээ ангиллаар нь хайгаад л олно.